JCB4(B)型甲烷检测报警仪

2018-11-15 09:39:55

JCB4(B)型甲烷检测报警仪_副本.jpg


产 品 名 称: JCB4(B)型甲烷检测报警仪
产 品 特 点:
1、显示方式:四位红色发光数字显示
2、分辨率:0.01%CH4        
3、工作方式:扩散式
4、测量范围:(0.00~4.00)%CH4
5、测量误差:(0.00~1.00)%CH4时,≤±0.10%CH4
                 >(1.00~3.00)%CH4时, ≤真值的±10%
                 >(3.00~4.00)%CH4时, ≤±0.30% CH4
6、响应时间:≤20s
7、超限报警功能:
A、报警范围:报警点可在(0.50~2.50)%CH4范围内任意设置 (出厂设置在1.00 %CH4)。
B、报警误差:≤±0.05%CH4
C、报警方式:红灯闪光、警报声。
D、报警声级强度:≥75dB
8、催化元件寿命:≥1年

扫描二维码分享到微信

在线咨询
联系电话

0392-2624281